Apie mus

Demografinių ir šeimos tyrimų skyriaus misija – vykdyti demografinių procesų (gimstamumo, migracijos, mirtingumo) ir  gyventojų struktūrų, o taip pat šeimos ir jos narių gerovės tyrimus, teikti siūlymus ir rekomendacijas gyventojų politikai, skleisti tyrimų rezultatus visuomenėje. Vykdomi tyrimai nagrinėja demografinius procesus ir jų veiksnius, šeimos dinamiką, sveikatą, senėjimą, kartų solidarumą, lyčių santykius šeimoje ir visuomenėje, šeimų nelygybes.

Skyrius tęsia ilgametę demografinių tyrimų tradiciją Lietuvos socialinių mokslų centre, kur 1990-ųjų metų pradžioje buvo sukurtas pirmasis Lietuvoje akademinis padalinys skirtas demografiniams tyrimams. Nors per praėjusius tris dešimtmečius Lietuvos socialinių mokslų centras ne kartą keitė pavadinimus ir struktūrą, demografiniai tyrimai visuomet išliko šios mokslo institucijos dalimi.

Šiuo metu skyriuje dirba aštuoni mokslininkai ir penki doktorantai, kurių akademiniai interesai yra socialinė demografija ir šeimos sociologija. Komandos nariai atstovauja skirtingas mokslinės karjeros pakopas, tad skyriui būdinga dinamiška akademinė aplinka ir bendradarbiavimas tarp skirtingų kartų mokslininkų. Demografinių ir šeimos tyrimų skyriaus mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose mokslininkų tinkluose, programose, asociacijose, sėkmingai konkuruoja dėl projektinio mokslo tyrimų finansavimo Lietuvoje ir užsienyje.

Skyriaus mokslinis potencialas pripažįstamas nacionalinės ir tarptautinės mokslo bendruomenės. Didžiuojamės savo gretose turėdami Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureates, Lietuvos ir Latvijos mokslų akademijų nares.

Accessibility Toolbar