Instituto doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja Živilė Oertelė pakomentavo tv3.lt naujienų portalui tapusį aktualiu Lietuvos visuomenei savanoriškos bevaikystės reiškinį ir jį lemiančias priežastis, o taip pat aptarė, savo atlikto tyrimo duomenų pagrindu, besirenkančių negimdyti moterų požiūrius į motinystę bei vyraujančias visuomenėje reakcijas į bevaikius asmenis.

Skaityti daugiau

Kovo 21 dieną pažymima vienų vaikus auginančių tėvų diena. 2021 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenimis Lietuvoje šeimų, kuriose vienas iš tėvų augina nepilnamečius vaikus, buvo 65 488. Tokios šeimos sudaro 20,9 proc. šeiminių namų ūkių su vaikais. Maždaug kas ketvirtas vaikas iki 17 metų amžiaus Lietuvoje gyvena tik su vienu iš tėvų (26,7 proc.), pagal šį rodiklį Lietuva patenka į EBPO šalių „lyderių“ trejetuką kartu su JAV ir Latvija. Europos Sąjungos šalių vidurkis yra žymiai mažesnis – 16,7 proc. Vieni vaikus auginantys tėvai susiduria su ekonominėmis, socialinėmis problemomis, dėl jiems tenkančios atsakomybės neretai patiria ilgalaikį stresą, kuris turi neigiamos įtakos jų psichologinei ir fizinei sveikatai. Vis tik dauguma šių tėvų yra tikri superherojai sugebantys derinti darbą, vaikų priežiūra ir auklėjimą, vizitus pas gydytojus, pokalbius su mokytojais, išlaviruoti tarp šeimos poreikių ir ribotų finansinių galimybių.

Skaityti daugiau

Demografinių ir šeimos tyrimų skyriaus mokslininkės publikavo straipsnį apie praeities šeimas Lietuvoje. „Šiame straipsnyje pirmą kartą lietuvių istoriografijoje publikuojami XIX a. vidurio Vilniaus ir Kauno gubernijų valstiečių namų ūkių tipų tyrimo rezultatai, gauti analizuojant didelės apimties duomenų masyvą.“ Prof. dr. Aušra Maslauskaitė, prof. Dalia Leinartė ir dokt. Irma Dirsytė analizavo XIX a. Vilniaus ir Kauno gubernijų šeimų ir namų ūkių tipus. Jų atlikta analizė atskleidė, kad lietuviškose gubernijose nedominavo nei branduolinės šeimos namų ūkiai, nei sudėtinės šeimos. Kokias dar išvadas padarė mokslininkės, skaitykite straipsnyje „Praeities šeimos: ar XIX amžiaus vidurio Lietuvai buvo būdinga vakarietiška namų ūkio sistema?“

Skaityti daugiau

Accessibility Toolbar