Komanda

Aušra Maslauskaitė
Skyriaus vadovė, VYRIAUSIOJI MOKSLO DARBUOTOJA

MOKSLINIAI INTERESAI:
Šeimos demografija, gimstamumas, šeimos politika, šeimos kaita, lyčių nelygybės šeimoje ir visuomenėje.

ORCID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: amaslauskaite@lstc.lt 


Sarmitė Mikulionienė
VYRIAUSIOJI mokslo darbuotoja

MOKSLINIAI INTERESAI:
Demografinis gyventojų senėjimas ir jo iššūkiai, vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis, socialinė politika vyresnio amžiaus žmonėms, kartų integracija ir lygios galimybės, amžizmas, vyresnio amžiaus žmonių socialinis dalyvavimas, vienatvė, šeima ir giminystės tinklai, socialinė gerontologija.

ORCID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: mikulioniene@lstc.lt
Tel. nr.: (8 5) 275 4896


Gražina Rapolienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja

MOKSLINIAI INTERESAI:
Senėjimo tapatumas, amžizmas, socialinė (ir skaitmeninė) atskirtis vyresniame amžiuje, vienišumas, bevaikystė, reprezentavimas medijose.

ORCID ID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: grazina.rapoliene@lcss.lt


Margarita Gedvilaitė Kordušienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja

MOKSLINIAI INTERESAI:
Gyventojų senėjimas, kartų santykiai, šeima ir migracija, bevaikystė, šeimos ir lyčių politika.

ORCID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: m.gedvilaite@gmail.com
Tel. nr.: (85) 210 2071


Daumantas Stumbrys
Mokslo darbuotojas

MOKSLINIAI INTERESAI:
Demografinių procesų diferenciacija sveikatos sociologija, mirtingumo diferenciacija, alkoholio kontrolės politika, narkotikų kontrolės politika.

ORCID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: daumantas.stumbrys@lcss.lt
Tel. nr.: (85) 210 2071


Vytenis Juozas Deimantas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas

MOKSLINIAI INTERESAI:
Gyventojų skaičiaus pokyčių dinamika, gimstamumas, migracija, pasitenkinimas gyvenimu, vienatvė, politikos krypčių formavimas.

ORCID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: deimantas@nidi.nl


Živilė Oertelė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

MOKSLINIAI INTERESAI:
Savanoriška bevaikystė, šiuolaikinė tėvystė/motinystė, prokreaciniai lūkesčiai, paramos šeimai politika.

ORCID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: zivile.oertele@lcss.lt
Tel. nr.: (8 5) 210 2071


Virgilijus Rutkauskas
Jaunesnysis mokslo darbuotojas

MOKSLINIAI INTERESAI:
Elgsenos ekonomika, makroekonominė sąskaityba, mokesčių politika, būsto politika, pajamų ir turto nelygybė, saugumo studijos.

KONTAKTAI:
El. paštas: virgis.lstc@gmail.com


Sonata Vyšniauskienė
Specialistė

MOKSLINIAI INTERESAI:
Šeimos politika; lyčių politika; lyčių (ne)lygybė; apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistemos problemos ir iššūkiai; socialinė politika; gerovės valstybė.

ORCID
Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: sonata.vysniauskiene@lstc.lt
Tel. nr.: (370) 62014503


Alina Norgėlaitė
Doktorantė

MOKSLINIAI INTERESAI:
Gimstamumo raida ir socialiniai veiksniai; šeimos demografija.

KONTAKTAI:
El. paštas: alina.norgelaite@lcss.lt


Julija Mažuolė
Doktorantė

MOKSLINIAI INTERESAI:
Lyčių lygybė ir nediskriminavimo politika darbo rinkoje; ekonominė lyčių (ne)lygybė; socialinės inovacijos; socialinė įtrauktis; lyčių vaidmenys ir santykiai šeimoje bei darbo rinkoje; tėvystė ir motinystė; reprodukcinė sveikata; šeimos politika.

Research Gate

KONTAKTAI:
El. paštas: julija.mazuoliene@lstc.lt
Tel. nr.: 865580854


Irma Dirsytė
Doktorantė

MOKSLINIAI INTERESAI:
Šeimos demografiniai procesai; šeima ir socialinis mobilumas.

ORCID

KONTAKTAI:
El. paštas: irma.dirsyte@lcss.ltŽEIMANTĖ STRAŠEVIČIŪTĖ
DOKTORANTĖ

MOKSLINIAI INTERESAI:
Skurdas ir socialinis mobilumas; skurdas ir socialinė atskirtis; minimalių pajamų užtikrinimas; skurdas ir užimtumas; vyresnio amžiaus asmenų užimtumas.


KONTAKTAI:
El. paštas: zeimante.straseviciute@lcss.lt

Accessibility Toolbar