Vienų vaikus auginančių tėvų diena

Kovo 21 dieną pažymima vienų vaikus auginančių tėvų diena. 2021 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenimis Lietuvoje šeimų, kuriose vienas iš tėvų augina nepilnamečius vaikus, buvo 65 488. Tokios šeimos sudaro 20,9 proc. šeiminių namų ūkių su vaikais. Maždaug kas ketvirtas vaikas iki 17 metų amžiaus Lietuvoje gyvena tik su vienu iš tėvų (26,7 proc.), pagal šį rodiklį Lietuva patenka į EBPO šalių „lyderių“ trejetuką kartu su JAV ir Latvija. Europos Sąjungos šalių vidurkis yra žymiai mažesnis – 16,7 proc. Vieni vaikus auginantys tėvai susiduria su ekonominėmis, socialinėmis problemomis, dėl jiems tenkančios atsakomybės neretai patiria ilgalaikį stresą, kuris turi neigiamos įtakos jų psichologinei ir fizinei sveikatai. Vis tik dauguma šių tėvų yra tikri superherojai sugebantys derinti darbą, vaikų priežiūra ir auklėjimą, vizitus pas gydytojus, pokalbius su mokytojais, išlaviruoti tarp šeimos poreikių ir ribotų finansinių galimybių. Maždaug kas trečia vienos motinos/tėvo šeima 1 (32,4 proc.) 2021 metais Lietuvoje gyveno žemiau skurdo rizikos ir nors per pastaruosius metus rodiklis mažėjo, šio tipo šeimos yra antros dažniausiai patiriančios skurdo riziką. Vienų vaikus auginančių tėvų diena pradėta žymėti 1984 m. JAV, siekiant atkreipti dėmesį ir paremti vienišas mamas ir tėčius. Demografinių ir šeimos tyrimų skyriaus mokslininkų keletą darbų apie šio tipo šeimas galite rasti:

1. Vienų motinų su vaikais šeimos Lietuvoje: demografinės ir socioekonominės charakteristikos

2. Undoing fatherhood: postdivorce fathering practices in Lithuania

3. Parental Life Courses after Separation and Divorce in Europe

Autorius: Josh Willink. Šaltinis: https://www.pexels.com/photo/woman-with-brown-baby-carrier-and-little-kid-in-white-jacket-701014/

Accessibility Toolbar